BMI: Je naozaj také dôležité? (+ ako ho vypočítať)

BMI: Je naozaj také dôležité? (+ ako ho vypočítať)

Index telesnej hmotnosti (BMI) slúži ako užitočný nástroj na odhad množstva telesného tuku na základe vašej výšky a hmotnosti. Hoci priamo nemeria telesný tuk, používa jednoduchú rovnicu na jeho približné určenie. To môže pomôcť určiť, či vaša hmotnosť spadá do zdravého rozmedzia, alebo je pre vaše zdravie nebezpečná.

Ako vypočítať BMI?

BMI vypočítate tak, že svoju hmotnosť vydelíte druhou mocninou svojej výšky. Napríklad Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) poskytuje praktické online kalkulačky. Ponúkajú kalkulačku BMI pre deti a dospievajúcich vo veku od 2 do 19 rokov a ďalšiu pre dospelých vo veku od 20 rokov. Používanie týchto kalkulačiek je jednoduché: zadáte svoju výšku a hmotnosť. Okrem toho sú vybavené aj grafmi stavu hmotnosti, ktoré vám pomôžu interpretovať výsledky.

Rovnaký výpočet, iný výklad

Metóda výpočtu BMI je jednotná pre všetky vekové kategórie. Jej interpretácia sa však u dospelých a detí líši.

BMI pre dospelých

Dospelí vo veku 20 rokov a viac môžu svoje BMI pochopiť pomocou štandardných kategórií stavu hmotnosti uvedených nižšie. Tieto kategórie sa vzťahujú na mužov aj ženy bez ohľadu na vek alebo typ postavy:


Pod 18,5: podváha

18,5 - 24,9: normálna hmotnosť

25,0 - 29,9: nadváha

30,0 a viac: obezita

BMI pre deti a mládež

Grafy pre deti a mládež znázorňujú BMI ako percentilové poradie, čo uľahčuje pochopenie pre rodičov. Predstavte si percentil ako spôsob porovnania BMI vášho dieťaťa s BMI iných detí rovnakého veku a pohlavia. 

Tu je jednoduché rozdelenie: ak je BMI dieťaťa na 95. percentile alebo vyššie, je klasifikované ako obézne. To znamená, že telesný tuk presahuje 95 % ich rovesníkov v rovnakej vekovej a pohlavnej skupine. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že cieľom tohto merania nie je hanba alebo nálepkovanie, ale získanie prehľadu o potenciálnych zdravotných rizikách.

Pod 5. percentilom: To naznačuje, že dieťa môže mať podváhu, ktorá si vyžaduje pozornosť, aby sa mu zabezpečil prísun potrebných živín a starostlivosť pre správny rast.

5. až 85. percentil: V tomto rozmedzí sa nachádza normálna alebo zdravá hmotnosť. Je to pozitívne znamenie, že ich hmotnosť je v súlade s ich výškou, čo prispieva k celkovej pohode.

85. až 95. percentil: Ak sa BMI dieťaťa pohybuje v tomto pásme, považuje sa za dieťa s nadváhou. Môže to byť indikátor na zavedenie zdravších návykov a fyzickej aktivity.

95. a vyšší percentil: Tento percentil znamená obezitu. Je to znamenie, že by sa mali podniknúť kroky na riešenie potenciálnych zdravotných problémov a na podporu dobrého zdravotného stavu dieťaťa.

Súvislosť BMI so zdravím

Podľa Národného inštitútu zdravia sú viac ako dve tretiny dospelých klasifikované ako osoby s nadváhou a jedna tretina ako obézni. Približne 17 % detí a dospievajúcich (vo veku od 2 do 19 rokov) sa považuje za obéznych.

Nárast hmotnosti je dôsledkom energetickej nerovnováhy - telo potrebuje na svoje fungovanie určité množstvo kalórií z potravy. Ak príjem kalórií zodpovedá dennému výdaju energie, vaša hmotnosť zvyčajne zostáva stabilná. Ak však prijímate viac kalórií, ako telo spotrebuje, vaša hmotnosť rastie.

Hoci energetická nerovnováha zohráva hlavnú úlohu pri priberaní, k ideálnej hmotnosti prispieva aj genetika, výber stravy a úroveň fyzickej aktivity. Ak je BMI vysoké, je veľmi dôležité pracovať na dosiahnutí zdravšej hmotnosti. Vysoké BMI zvyšuje riziko vážnych zdravotných ťažkostí vrátane srdcových ochorení, vysokého krvného tlaku a cukrovky.

Správne pochopenie čísel je dôležité

Ak je hodnota BMI vysoká, je to náznak, že na vašom tele môže byť nadbytok tuku. Naopak, nízka hodnota BMI naznačuje nedostatok telesného tuku. Čím vyššie je číslo BMI, tým je pravdepodobnejšie, že budete čeliť vážnym zdravotným problémom, ako sú srdcové ochorenia, vysoký krvný tlak a cukrovka. Na druhej strane, extrémne nízke BMI môže viesť aj k zdravotným problémom, ako je úbytok kostí, oslabenie imunitných funkcií a anémia.

Hoci BMI dobre slúži ako nástroj na skríning problémov s hmotnosťou u detí a dospelých, má svoje obmedzenia. Môže napríklad nadhodnocovať telesný tuk u jedincov, ktorí sú športovci alebo majú svalnatú postavu. Podobne môže podhodnocovať telesný tuk u starších dospelých alebo u ľudí, u ktorých došlo k úbytku svalovej hmoty.

Najnovšie výskumy však naznačujú, že so zdravotnými rizikami viac súvisí telesný tuk, a nie BMI. Zníženie telesného tuku a dosiahnutie zdravšej hmotnosti zahŕňa pravidelné cvičenie (aspoň trikrát týždenne) a osvojenie si uvedomelých stravovacích návykov. Vyberajte si celozrnné, nespracované potraviny a v prípade potreby sa poraďte s dietológom. Ten vám poradí s veľkosťou porcií a výberom potravín, aby podporil vašu cestu k zníženiu hmotnosti.

Poznanie BMI môže poskytnúť cenné informácie o stave vašej hmotnosti a potenciálnych zdravotných rizikách. Hoci je to užitočný východiskový bod, nezabudnite, že celkové zdravie zahŕňa viac než len čísla. Snažte sa o vyvážené stravovanie, pravidelnú fyzickú aktivitu a poraďte sa s odborníkmi, aby ste dosiahli optimálnu hmotnosť a pohodu. 

Norbert Skoupa
Autor článkov

Mojou najväčšou vášňou je písanie, knihy, šport a hľadanie hraníc, čoho sú ľudské telo a myseľ schopné. V minulosti som viac ako…