Poznáte L-karnozín? Aminokyselina, ktorá chráni bunky proti starnutiu

Poznáte L-karnozín? Aminokyselina, ktorá chráni bunky proti starnutiu

L-karnozín si získal značnú pozornosť v oblasti zdravia a fitness vďaka svojim potenciálnym prínosom pre rôzne telesné funkcie. Táto látka zohráva kľúčovú úlohu pri tlmení kyslosti, boji proti oxidačnému stresu a podpore celkového zdravia buniek.  

V tomto článku sa zoznámite s vedeckými poznatkami o L-karnozíne, jeho potenciálnych zdravotných prínosoch a jeho vplyve na blaho človeka. 

Čo je to L-Karnozín?

Karnozín, známy aj ako L-karnozín, je prirodzene sa vyskytujúca látka v našom tele, známa svojimi silnými antioxidačnými schopnosťami. Z vedeckého hľadiska ide o dipeptid zložený z dvoch spojených aminokyselín, beta-alanínu a histidínu. Táto zlúčenina sa nachádza prevažne v aktívnych tkanivách, ako je srdce a mozog.

Už v roku 1938 vedci odhalili význam karnozínu ako kľúčového vnútrobunkového pH pufra vo svaloch. Keď cvičíme, intenzívna aktivita podnecuje uvoľňovanie vodíkových iónov, čo vedie k poklesu pH svalov, známemu aj ako prekyslenie. Zistilo sa, že karnozín má ideálnu hodnotu pKa, vďaka čomu je účinným pufrom, ktorý je rozhodujúci pre udržanie optimálnych fyziologických podmienok. Tento objav podnietil výskum, ako by zvýšenie hladiny karnozínu mohlo zvýšiť výkonnosť elitných športovcov.

Ďalšie štúdie objasnili mnohostranný prínos karnozínu na rôzne telesné systémy. Okrem antioxidačných schopností vykazuje karnozín aj antiglykačné vlastnosti a v tele pôsobí ako chelátor. Zvýšenie hladiny karnozínu preukázalo pozitívny vplyv na imunitné reakcie, čo posilňuje celkové zdravie. Taktiež zohráva kľúčovú úlohu pri podpore funkčnosti, udržiavaní a výkonnosti svalov a iných životne dôležitých orgánov.

S pribúdajúcim vekom sa hladina karnozínu znižuje, čo je paralelné s poklesom telesných funkcií. Zachovanie a zvýšenie hladiny karnozínu sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou každodennej pohody a optimálnej výkonnosti.

Benefity L-karnozínu

Alzheimerova choroba

Pri diskusii o Alzheimerovej chorobe je jedným z pozoruhodných aspektov karnozínu jeho schopnosť preniknúť cez hematoencefalickú bariéru. Je to dôležité, pretože táto bariéra slúži ako ochranný štít mozgu a bráni vstupu mnohých látok. 

Je pozoruhodné, že karnozínu sa darí túto bariéru prekonávať, čo otvára možnosti jeho terapeutického využitia v oblasti zdravia mozgu. Štúdie ukázali, že karnozín pôsobí ako štít proti reaktívnym formám kyslíka (ROS), škodlivým látkam, ktoré môžu v mozgu spôsobiť spúšť. Navyše výskumy naznačujú, že karnozín môže mať protizápalové vlastnosti, čo môže predstavovať ochranu pred zápalom, ktorý sa podieľa na postupe Alzheimerovej choroby. 

K týmto zisteniam je však potrebné pristupovať opatrne, pretože pochádzajú predovšetkým zo štúdií na zvieratách a laboratórnych štúdií. Na potvrdenie týchto predbežných zistení sú potrebné dôkladné klinické štúdie na ľuďoch.

Diabetes

Ak sa zameriame na cukrovku, nový výskum naznačuje potenciálne výhody karnozínu pre osoby, ktoré zápasia s touto metabolickou poruchou. Štúdie na zvieratách priniesli zaujímavé poznatky, ktoré naznačujú, že suplementácia karnozínu by mohla potenciálne oddialiť nástup a progresiu cukrovky a zároveň zmierniť komplikácie s ňou spojené. 

V pilotnej štúdii sa napríklad zistilo, že jedinci klasifikovaní ako obézni, ktorí dostávali karnozín, vykazovali nižšie hladiny dvojhodinovej glukózy a inzulínu v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo. Okrem toho prehľad randomizovaných kontrolovaných štúdií naznačil, že suplementácia karnozínu môže viesť k zníženiu hladiny HbA1C, čo je kľúčový ukazovateľ pre liečbu cukrovky. 

Je však dôležité zdôrazniť, že hoci tieto zistenia sú sľubné, vyžadujú si ďalšie skúmanie prostredníctvom robustných štúdií na ľuďoch, aby sa definitívne potvrdila ich účinnosť.

Gastrointestinálne poruchy

Karnozín, konkrétne vo forme polaprezinku, si získava pozornosť pre svoje potenciálne zdravotné výhody pri riešení gastrointestinálnych porúch. Predpokladá sa, že táto zlúčenina zložená zo zinku a L-karnosínu má gastroprotektívne, antioxidačné, proti vredové a protizápalové vlastnosti

Polaprezinc sa pri perorálnom užívaní ukázal ako sľubný pri zvyšovaní expresie rôznych antioxidačných enzýmov v žalúdočnej sliznici. Tieto enzýmy vrátane superoxiddismutázy, hem oxygenázy, glutatión S-transferázy, glutatiónperoxidázy a peroxiredoxínu-1 zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane buniek pred reaktívnymi formami kyslíka, čím napomáhajú zdraviu tráviaceho traktu.

Zistenia týkajúce sa účinnosti pri ochoreniach, ako je gastroezofageálna refluxná choroba (GERD), sú však trochu nejednoznačné. Niektoré štúdie nepreukázali významný rozdiel medzi podávaním L-karnozínu a placeba, iné výskumy však naznačujú jeho potenciálny prínos pri problémoch, ako je nepriechodnosť čriev, infekcie spôsobené baktériou H. pylori a žalúdočné vredy. Napriek tomu je potrebný ďalší výskum, aby sa úplne pochopila jeho účinnosť pri liečbe týchto stavov.

Starnutie

Okrem gastrointestinálneho zdravia vzbudil karnozín záujem aj v oblasti starnutia a starostlivosti o pleť. V online recenziách sa často uvádza jeho schopnosť podporovať mladistvý vzhľad pokožky. To možno pripísať protizápalovým, antioxidačným a voľné radikály odstraňujúcim vlastnostiam karnozínu, ktoré prispievajú k ochrane buniek DNA a podporujú celkové zdravie pokožky. 

Hoci priamy vplyv karnozínu na vzhľad pokožky si vyžaduje komplexnejšie štúdie, jeho potenciálne prínosy v tejto oblasti sú sľubné a vyžadujú si ďalšie skúmanie.

Podpora mozgu

V oblasti kognitívnych funkcií sa karnozín ukazuje ako silný spojenec. Účinne chráni dôležité mozgové bunky pred škodlivými účinkami glykácie - procesu, pri ktorom cukry reagujú s bielkovinami, čo vedie k tvorbe škodlivých molekúl známych ako konečné produkty pokročilej glykácie (AGE). Tieto AGE môžu zhoršovať funkciu neurónov a prispievať k úbytku kognitívnych funkcií. Inhibíciou glykácie pôsobí karnozín ako ochranný štít pre mozog, čím zachováva kognitívne funkcie a mentálnu ostrosť.

Štúdie tiež naznačujú, že karnozín môže mať anxiolytické účinky a pomáha zmierňovať občasnú úzkosť. Okrem toho sa skúmala jeho úloha pri podpore pamäťových funkcií, pričom niektoré výskumy naznačujú, že suplementácia karnozínu môže zlepšiť uchovávanie pamäti. Takisto sa spája s oddialením mentálnej únavy, zlepšením výkonných funkcií a zaostrením pozornosti - čo sú kľúčové zložky kognitívneho zdravia a celkovej pohody.

Funkcia svalov

Jednou z hlavných funkcií karnozínu vo svalovom tkanive je jeho schopnosť vyrovnávať pH. Počas intenzívnej fyzickej aktivity svaly produkujú kyslé zlúčeniny, čo vedie k zníženiu hladiny pH vo svalových bunkách - jav známy ako acidóza. Toto kyslé prostredie môže zhoršiť funkciu svalov a prispieť k únave. Karnozín však pôsobí ako pufr, pomáha udržiavať optimálnu hladinu pH a udržiavať výkonnosť svalov počas náročného cvičenia.

Karnozín takisto vykazuje silné antioxidačné vlastnosti a odstraňuje škodlivé voľné radikály, ktoré sa hromadia počas cvičenia a oxidačného stresu. Neutralizáciou týchto voľných radikálov pomáha chrániť svalové bunky pred oxidačným poškodením a podporuje ich celkové zdravie a funkciu. Toto pôsobenie je mimoriadne dôležité pre športovcov a jednotlivcov vykonávajúcich pravidelnú fyzickú aktivitu, pretože napomáha regenerácii svalov a adaptácii na tréningové podnety.

Podpora srdca

Prínosy karnozínu sa vzťahujú nielen na kostrové svaly, ale aj na srdcový sval - svalové tkanivo srdca. Reguláciou svalových kontrakcií a prevenciou oxidácie lipidov v krvnom obehu prispieva karnozín k zdraviu srdcovo-cievneho systému

Oxidácia lipidov, ku ktorej dochádza pri reakcii tukov v krvnom obehu s kyslíkom, môže viesť k tvorbe plaku v tepnách, čo zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Schopnosť karnozínu inhibovať tento proces pomáha udržiavať zdravé cievy a podporuje optimálny krvný obeh.

Navyše sa ukázalo, že karnozín podporuje zdravú hladinu krvného tlaku, čo ďalej posilňuje jeho kardioprotektívne účinky. Podporou vazodilatácie - rozšírenia ciev - uľahčuje plynulý prietok krvi a znižuje zaťaženie srdca, čím podporuje celkovú kardiovaskulárnu pohodu.

Kosti

Karnozín zohráva dôležitú úlohu aj pri podpore zdravia kostí. Glykácia, proces, pri ktorom sa molekuly cukru viažu na bielkoviny, môže narušiť štrukturálnu integritu kostí a kĺbov, čo vedie k problémom, ako je osteoporóza a artritída. Účinok karnozínu proti glykácii pomáha zmierniť tento proces, čím sa zachováva pevnosť a odolnosť kostí a kĺbov. Okrem toho sa preukázalo, že karnozín stimuluje rast kostí, čím prispieva k celkovej integrite kostry a znižuje riziko porúch súvisiacich s kosťami.

Ako spoločne fungujú beta-alanín a L-karnozín?

V 28-dňovom výskume, v ktorom účastníci dostávali beta-alanín na zvýšenie hladiny karnozínu, vedci zaznamenali pozoruhodný 12 % nárast pracovnej kapacity a 16,9 % zvýšenie fyzickej vytrvalosti. Ďalšia komplexná analýza, v ktorej boli zhromaždené údaje z rôznych štúdií, potvrdila účinnosť suplementácie beta-alanínom a naznačila významné prínosy pri rôznych športoch, pričom zvýšila výkonnosť aj silu.

Ďalšie poznatky vyplynuli zo štúdie, ktorej sa zúčastnili vojaci a v ktorej sa hodnotil vplyv príjmu beta-alanínu na hladinu karnozínu vo svaloch. Počas 30-dňového obdobia suplementácie došlo u týchto elitných vojakov k výraznému nárastu obsahu karnozínu vo svaloch. Tento nárast koreloval so zlepšením rôznych aspektov vojenskej výkonnosti, napríklad vytrvalosti a kognitívneho sústredenia.

L-karnozín a zinok: Silné duo pre podporu zdravia

Je fascinujúce, že L-karnozín aj zinok sa prirodzene hojne vyskytujú v potravinách, ako je červené mäso, hydina a ryby. Ešte zaujímavejší je však symbiotický vzťah medzi týmito dvoma zlúčeninami, najmä vo forme relatívne nového zázraku - zinku-L-karnozínu (ZnC).

Karnozín nielenže koexistuje so zinkom, ale aktívne zvyšuje jeho vstrebávanie v tele. Ako to robí? Po prvé, vďaka svojej pozoruhodnej rozpustnosti, ktorá uľahčuje bezproblémovú integráciu zinku do našich biologických systémov. Po druhé, karnozín zabezpečuje dlhodobé uvoľňovanie zinku, čím účinne dodáva tento dôležitý minerál do rôznych tkanív v celom tele.

Výskum naznačuje, že kombinácia zinku a karnozínu sa nielen sčítava, ale znásobuje ich zdravotné prínosy. Štúdie odhalili nespočetné množstvo výhod, najmä pri omladzovaní epitelových tkanív - ochranných vrstiev vystielajúcich životne dôležité orgány, ako sú gastrointestinálny trakt, koža a pečeň.

Čo to teda znamená pre naše zdravie? Znamená to, že zaradením zinku-L-karnosínu do stravy alebo ako doplnku môžeme potenciálne využiť celý rad zdravotných výhod. Synergické účinky zinku a karnozínu sľubujú zlepšenie celkovej pohody, od posilnenia črevnej výstelky až po zlepšenie zdravia pokožky a podporu funkcie pečene.

Existujú vedľajšie účinky užívania L-karnozínu?

L-karnozín sa vo všeobecnosti považuje za bezpečný na krátkodobé užívanie. Či už sa užíva perorálne alebo sa aplikuje lokálne, dospelí ho vo všeobecnosti dobre znášajú. Ako pri každom doplnku však existujú potenciálne vedľajšie účinky, na ktoré si treba dávať pozor.

U niektorých ľudí sa môžu vyskytnúť zriedkavé vedľajšie účinky, ako je vyrážka, svrbenie, sucho v ústach, zmeny chuti do jedla alebo pocit únavy. Tieto účinky sú zriedkavé, ale stoja za zmienku, ak uvažujete o zaradení karnozínu do svojho jedálnička.

Karnozín zinku, hoci je tiež vo všeobecnosti bezpečný, nesie so sebou niektoré zriedkavé, ale závažné potenciálne vedľajšie účinky. Patrí medzi ne zníženie počtu bielych krviniek, poruchy tráviaceho systému a sideroblastická anémia. Menej závažné vedľajšie účinky sa môžu prejaviť ako žalúdočné kŕče, tráviace ťažkosti alebo nevoľnosť.

Pred začatím užívania akéhokoľvek doplnku karnozínu je nevyhnutné poradiť sa so poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, najmä ak ste tehotná, dojčíte, máte základné ochorenia alebo užívate iné lieky. 

Okrem toho by jedinci s nízkym krvným tlakom alebo tí, ktorí už užívajú lieky na zníženie krvného tlaku, mali byť pri užívaní doplnkov karnozínu opatrní. Bolo preukázané, že karnozín znižuje krvný tlak, takže jeho kombinácia s antihypertenzívami by mohla viesť k nebezpečne nízkym hodnotám krvného tlaku.

Pre tých, ktorí už užívajú lieky na vysoký krvný tlak, je nevyhnutné vyhnúť sa súčasnému užívaniu doplnkov L-karnosínu. Lieky ako verapamil, felodipín, diltiazem, izradipín, amlodipín a nifedipín sa bežne používajú na liečbu hypertenzie a ich kombinácia s L-karnozínom by mohla viesť k nebezpečne nízkym hodnotám krvného tlaku.

Efektívne dávkovanie L-karnozínu

Určenie ideálnej dávky karnozínu môže byť mätúce, pretože odporúčania sa značne líšia a pohybujú sa od 50 do 1 000 miligramov denne. Je však dôležité si uvedomiť, že zatiaľ nie sú stanovené žiadne štandardizované usmernenia pre dávkovanie, keďže konkrétne medicínske prínosy a terapeutické dávky ešte neboli definitívne preukázané.

Odporúčané dávkovanie bude závisieť od rôznych faktorov vrátane vášho aktuálneho zdravotného stavu a konkrétneho dôvodu, prečo o suplementácii uvažujete. Dodržiavanie navrhovaného dávkovania je veľmi dôležité, aby sa predišlo akýmkoľvek potenciálnym nežiaducim účinkom.

Hoci sa karnozín zvyčajne môže konzumovať s jedlom alebo bez neho, odporúča sa neužívať doplnky obsahujúce zinok nalačno, aby sa minimalizovalo riziko nežiaducich reakcií.

Potravinové zdroje L-karnozínu

Potraviny živočíšneho pôvodu slúžia ako primárne zdroje karnozínu. Patrí medzi ne: 

  • Hovädzie mäso.
  • Bravčové mäso. 
  • Kuracie mäso. 
  • Jahňacie mäso. 
  • Morčacie mäso.
  • Kačacie mäso. 
  • Rôzne druhy rýb.

Karnozín je prítomný výlučne v potravinách živočíšneho pôvodu, takže jeho doplnenie je atraktívnou možnosťou pre vegetariánov alebo vegánov.

Látky s podobnými účinkami ako L-karnozín

Aj keď je výskum karnozínu sľubný, je nevyhnutné poznamenať, že je to len jeden z mnohých doplnkov a bylín, ktoré boli skúmané z hľadiska ich potenciálnych zdravotných prínosov. Pozornosť si pre svoje rôzne vlastnosti podporujúce zdravie získali aj ďalšie látky, ako napríklad ginkgo biloba, inozitol, kurkumín a lykopén.

Ginkgo biloba je rastlinný liek, ktorý sa skúmal pre svoj potenciál zlepšovať kognitívne funkcie, najmä u osôb s miernou demenciou. 

Inozitol, zlúčenina používaná na liečbu hormonálnej nerovnováhy, sa ukázal ako sľubný pri liečbe ochorení, ako je syndróm polycystických vaječníkov (PCOS) a cukrovka 2. typu. 

Kurkumín, účinná zložka korenia kurkuma, je známy svojimi protizápalovými vlastnosťami, ktoré môžu pomôcť zmierniť zápal v tele. 

Podobne sa predpokladá, že lykopén, antioxidant, ktorý sa nachádza v paradajkách a výrobkoch z paradajok, bojuje proti oxidačnému stresu tým, že odstraňuje voľné radikály.

Je však nevyhnutné pristupovať k doplnkom s opatrnosťou a pred pridaním akýchkoľvek nových doplnkov do svojho jedálnička sa poradiť so svojím lekárom

Norbert Skoupa
Autor článkov

Mojou najväčšou vášňou je písanie, knihy, šport a hľadanie hraníc, čoho sú ľudské telo a myseľ schopné. V minulosti som viac ako…