Rastový hormón (STH) – mýty a fakty

Rastový hormón (STH) – mýty a fakty

Slávny španielsky cestovateľ Juan Ponce de León pricestoval v roku 1513 na územie dnešného amerického štátu Florida, aby našiel bájnu Fontánu mladosti. Či sa mu to skutočne podarilo, je dnes už len vec dávnej histórie, no faktom ostáva, že za jeho na tú dobu vysoký vek (zomrel ako 46-ročný) nebol vďačný žiadnej zázračnej tekutine, ale maximálne tak pravidelnému cvičeniu, ktoré počas svojich ciest praktizoval. Aj dnes sa medzi nami nájde množstvo takých, ktorí sa usilujú o zachovanie dlhovekosti, mladistvého vzhľadu a dobrého zdravia. Akurát, takíto ľudia už nehľadajú fontány, ale injekčné striekačky s obsahom rastového hormónu, ktorý si pichajú do tela. Kľúčovou otázkou preto ostáva, či ľudský rastový hormón je skutočnou cestou k dosiahnutiu dlhovekosti, zdravia a sily. Odpoveď na ňu budeme spoločne hľadať v nasledujúcom texte. 


O RASTOVOM HORMÓNE

Rastový hormón alebo, ak chcete, somatotropný hormón (STH) či somatotropín, je látka bielkovinovej povahy, produkovaná predným lalokom podmozgovej žľazy (hypofýzy, presnejšie časťou nazývanou adenohypofýza) a následne vylučovaná do krvného obehu. Jej produkciu, spoločne s ďalšími hormónmi adenohypofýzy, kontroluje najmä hypotalamus, v malej miere aj tráviaci trakt a pankreas.

Rastový hormón sa vo zvýšenej miere vylučuje pri cvičení, po zranení a v spánku. Za normálnych okolností je STH produkovaný prevažne v noci, v menšej miere počas dňa. Spoliehať sa preto na výsledky krvných testov, ak si chceme urobiť obrázok o tom, aké množstvo tejto látky nám koluje v tele, môže byť s veľkou pravdepodobnosťou skreslená, keďže jej hladiny nám značne oscilujú.

Somatotropín má výrazné účinky naprieč celým telom. U detí a dospievajúcich podporuje rast kostí a chrupaviek. U ľudí všetkých vekových kategórií urýchľuje produkciu bielkovín, vplýva na metabolizmus a rozloženie tukových zásob, kontroluje vylučovanie inzulínu a zvyšuje hladinu glukózy v krvi.


VYUŽITIE V MEDICÍNE

Rastový hormón je dostupný v injekčnej forme, aplikuje sa pod kožu. Ide o tzv. rekombinantnú formu, čo znamená, že nie je vyrobený z ľudského ani zo živočíšneho tkaniva, pričom štruktúrou je identický s prirodzeným ľudským rastovým hormónom. Na Slovensku sa u detí používa na liečbu nedostatočného rastu spôsobeného v dôsledku nedostatku vlastného hormónu, pri chronickej nedostatočnosti obličiek, v prípade narodenia dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou / dĺžkou a pri genetických ochoreniach ako je Turnerov syndróm a Prader-Williho syndróm. Okrem toho, injekčné preparáty STH nachádzajú uplatnenie aj v prípade dospelých osôb so zjavným nedostatkom rastového hormónu.


RASTOVÝ HORMÓN, DOPING A VÝKON

Vrcholový šport je ťažký chlebík, a nezáleží na tom, či ste tenista, futbalista alebo šachista. Konkurencia je silná, pokrok nezastaviteľný a spôsobov, ako vydolovať z pretekára maximum, nespočetné množstvo. Nie je sa preto čomu čudovať, ak sa niekto uchýli k aplikácii rastového hormónu za účelom zvýšenia svojho výkonu. Hoci jeho užívanie v rámci oficiálnych pravidiel zakázal Medzinárodný olympijský výbor, najprestížnejšia bejzbalová liga sveta MLB, liga amerického futbalu NFL či Svetová antidopingová agentúra, stále sa nájde dostatok iných športov, kde je STH ako doping vo veľkej miere zneužívaný – napríklad, v cyklistike či atletike. K tomuto nečistému spôsobu sa neváhajú uchýliť ani za cenu možného odhalenia, diskvalifikácie a diskreditácie medzi športovou aj laickou verejnosťou.

Ako sme už spomínali vyššie, hladiny rastového hormónu v tele sa líšia vzhľadom k dennej dobe, preto zistiť v laboratórnych podmienkach, či daný športovec užíva alebo neužíva injekčné preparáty s rastovým hormónom, je pomerne zložité. Avšak, napriek tomu je dnes na svete niekoľko randomizovaných klinických štúdií, kde aktívnym športovcom, rozdeleným do dvoch skupín, podávali buď hormón, alebo placebo, a sledovali ich telesnú kompozíciu, silu a výkonnostné limity. Veľká metaanalýza výskumníkov z Kalifornie, zahrňujúca v sebe výsledky 44 odborných štúdií, sledovala prírastky telesnej (pozor, nie len svalovej) hmoty u osôb, ktoré užívali hormón v priebehu aspoň počas 20 dní [1]. Výsledky boli viac ako šokujúce – prírastky sa pohybovali na úrovni bezmála 2 kilogramov. Zdôrazňujeme, 2 kilogramy v priebehu 20 dní! Avšak, hovoríme stále len o prírastku telesnej hmoty, nie samotného výkonu či sily. Preto tvrdenie, že pravidelná aplikácia rastového hormónu z vás urobí silnejšieho či rýchlejšieho pretekára, je viac ako sporná, nebojím sa povedať až nepravdivá.


RASTOVÝ HORMÓN A DLHOVEKOSŤ

Pre zmapovanie toho, či osoby s dostatočným prívodom rastového hormónu, žijú dlhšie a sú menej náchylní ochorieť, tím vedcov vyhodnotil výsledky 31 odborných štúdií, ktoré prebehli po roku 1989. Hoci každá zo štúdií bola z hľadiska vzorky pomerne malá, pokiaľ ich zlúčime do jedného celku, dosiahneme celkom 220 subjektov, ktoré dostávali injekcie s rastovým hormónom a ďalších 227, ktoré tvorili kontrolnú skupinu. Dve tretiny účastníkov boli mužského pohlavia, priemerný vek osôb činil 69 rokov a priemerná dĺžka užívania STH bola 52 týždňov, resp. 1 rok [2]. Následne sa porovnávali hladiny niekoľkých vybraných parametrov – LDL a HDL (“zlého“ a “dobrého“) cholesterolu, triacylglycerolov, aeróbnej kapacity, hustoty kostí a hodnoty krvného cukru, resp. inzulínu v krvi. Ani pri jednom zo sledovaných ukazovateľov neboli zaznamenané zmeny v nameraných hodnotách po aplikácii rastového hormónu.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Najlepšie preparáty na zvýšenie hladín rastového hormónu sú tento a tento. Nevidíte žiaden odkaz? Nie, nejde o chybu, ale o vedomý preklep. Pretože tvrdiť, že daný výživový doplnok z vás urobí v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov jeho užívania väčšieho, silnejšieho a rýchlejšieho, je mýtus. Avšak, je potrebné jedným dychom dodať, že správne vyvážená kombinácia stravy, cvičenia a výživových doplnkov, vám pomôže dosiahnuť všetky vaše ciele, udržať vás zdravými a schopnými podávať čo najvyšší výkon. Stačí si len vybrať a my v NaMaximum vám v tomto vždy veľmi radi poradíme.


ZDROJE

LIU, H. a kol. Systematic review: the effects of growth hormone on athletic performance. Annuals of Internal Medicine. Ročník 10, 148. vydanie, 2008.

HORIKAWA, R. a kol. The influence of a long-term growth hormone treatment on lipid and glucose metabolism: a randomized trial in short Japanese children born small for gestational age. Ročník 19, 1. vydanie, 2016.

Vladimír Roško
Product development / Graphic Designer / Marketing management

Som zanietený študent života, zdravého pohybu, zdravého mentálneho nastavenia a motivácie, silových športov, milovník hudobný…