Chcete lepšie trávenie? Objavte ananásový enzým bromelaín

Chcete lepšie trávenie? Objavte ananásový enzým bromelaín

Bromelaín, ktorý sa získava z ananásu Ananas comosus, sa môže pochváliť množstvom liečivých vlastností, od podpory trávenia až po zmierňovanie zápalov a dokonca aj potenciálne protirakovinové účinky. Napriek svojmu skromnému pôvodu si bromelaín získal pozornosť vedeckej komunity aj nadšencov holistického zdravia.

Pridajte sa k nám, aby sme sa ponorili do hĺbky tohto zaujímavého enzýmu a preskúmali jeho pôvod, mechanizmy a nespočetné množstvo výhod, ktoré ponúka pre ľudské zdravie a pohodu.

Čo je to bromelaín?

Bromelaín, získavaný zo stonky alebo plodu ananásu Ananas comosus, je zaujímavou zmesou enzýmov s bohatou historickou tradíciou v tradičných liečebných postupoch. V priebehu vekov liečitelia naprieč kultúrami využívali terapeutický potenciál bromelaínu na rôzne účely, čo dokazuje jeho všestrannosť a účinnosť. 

Dnes sa tento prírodný zázrak nachádza na popredných miestach v uličkách maloobchodných predajní, kde sa predáva ako doplnok stravy a kľúčová zložka prípravkov starostlivosti o pleť.

Pri hlbšom skúmaní zloženia bromelaínu sa ukazuje, že ide o komplexné spojenie enzýmov, z ktorých každý prispieva k jeho pozoruhodnej biologickej aktivite. Jeho jadrom sú proteázy, enzýmy, ktoré sú cenené pre svoju schopnosť katalyzovať rozklad bielkovín v tele. Tieto enzýmové sily zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore mnohých fyziologických procesov, od trávenia až po obnovu tkanív a ďalšie.

Aké sú výhody užívania bromelaínu?

Zápal prínosových dutín

Pokiaľ ide o zápal prínosových dutín, bromelaín sa ukazuje ako podporná liečba, ktorá pomáha zmierňovať príznaky spojené so zápalom nosa a dýchacími ťažkosťami. Výskum z roku 2016 naznačuje, že môže účinne skrátiť trvanie príznakov sinusitídy u detí, uľahčiť lepšie dýchanie a zmierniť zápal nosa. Komplexný systematický prehľad z roku 2006, ktorý zahŕňal 10 randomizovaných kontrolných štúdií, ďalej potvrdzuje účinnosť bromelaínu pri jeho používaní spolu so štandardnými liekmi na liečbu sinusitídy.

Osteoartritída

V súvislosti s osteoartritídou sa pozornosť venuje aj doplnkom s obsahom bromelaínu, ktoré môžu zmierniť jej príznaky. Prehľad klinických štúdií z roku 2004 odhalil sľubné výsledky, ktoré pripisujú účinnosť bromelaínu jeho protizápalovým vlastnostiam

Napriek týmto zisteniam Národný inštitút zdravia (NIH) upozorňuje, že výskum prináša zmiešané závery týkajúce sa účinnosti bromelaínu pri liečbe osteoartrózy, a to buď samostatne, alebo v kombinácii s inými liekmi. Na zistenie jeho skutočných prínosov a vhodných dávok na optimálnu liečbu tohto ochorenia je potrebné ďalšie skúmanie.

Potenciálne protizápalové účinky

Protizápalové vlastnosti bromelaínu sú svetlom nádeje pre tých, ktorí zápasia s rôznymi zdravotnými problémami. Táto zlúčenina sa nezameriava len na zápal nosa spojený so zápalom prínosových dutín, ale má potenciál zmierniť zápal v celom tele, čím poskytuje úľavu a pohodlie jednotlivcom bojujúcim so zápalovými stavmi.

Keď sa pozrieme do vedeckej sféry, komplexný prehľad štúdií z roku 2016 odhalil sľubný potenciál bromelaínu v boji proti špecifickým zlúčeninám spojeným so zápalom rakoviny a rastom nádorov. Okrem toho výskum naznačuje, že bromelín môže stimulovať náš imunitný systém a prinútiť ho uvoľňovať zlúčeniny schopné potláčať zápaly. 

Schopnosť bromelaínu pôsobiť na transformujúci rastový faktor beta, ktorý je kľúčovým činiteľom pri zápaloch pozorovaných pri ochoreniach, ako je reumatoidná artritída a osteomyelofibróza, zdôrazňuje jeho terapeutický potenciál. Je však nevyhnutné zachovať opatrnosť, pretože väčšina tohto výskumu sa uskutočnila na myšiach alebo v kontrolovaných laboratórnych podmienkach, čo zanecháva medzeru v našom chápaní presných účinkov bromelínu na ľudskú fyziológiu.

Podpora trávenia

Ak sa pustíme ďalej do repertoáru jeho zdravotných prínosov, bromelaín ukazuje svoje schopnosti pri podpore trávenia - dôležitého aspektu celkovej pohody. Mnoho ľudí sa obracia na bromelaín ako na prírodný prostriedok na zmiernenie žalúdočných ťažkostí a príznakov spojených s rôznymi poruchami trávenia. Jeho schopnosť zmierňovať zápaly ho robí obzvlášť užitočným ako doplnkovú terapiu pri stavoch, ako sú zápalové črevné poruchy, a ponúka tak iskierku nádeje tým, ktorí hľadajú úľavu od pretrvávajúcich tráviacich ťažkostí.

Napriek týmto sľubným možnostiam je veľmi dôležité zachovať si vyvážený pohľad na vec. Národný ústav zdravia (NIH) zdôrazňuje, že pred úplným schválením bromelaínu na podporu trávenia je potrebné získať spoľahlivejšie dôkazy. Napriek tomu štúdie na zvieratách poskytujú zaujímavé poznatky, ktoré naznačujú potenciál bromelaínu pôsobiť proti účinkom škodlivých baktérií v črevách vrátane Escherichia coli a Vibrio cholera - bežných vinníkov hnačkových ochorení.

Kardiovaskulárne ochorenia

Srdce je centrom našej vitality a kardiovaskulárne ochorenia predstavujú významnú hrozbu pre celkové zdravie. Našťastie bromelaín ponúka v tomto boji záblesk nádeje. Výskum naznačuje, že bromelaín je účinný pri liečbe rôznych kardiovaskulárnych ochorení vrátane ochorenia periférnych tepien, mŕtvice, infarktu a vysokého krvného tlaku.

Ako bromelaín dosahuje tieto pozoruhodné výsledky? Jeden z jeho kľúčových mechanizmov spočíva v schopnosti inhibovať agregáciu krvných doštičiek. Tým, že bráni zlepeniu krvných doštičiek, pomáha bromelaín znižovať tvorbu krvných zrazenín, a tým znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod, ako sú infarkt a mŕtvica. Tento účinok proti zrážaniu krvi by mohol potenciálne zachrániť životy a zlepšiť kvalitu života osôb ohrozených srdcovými komplikáciami.

Astma

Pre tých, ktorí zápasia s dýchacími problémami, ako je astma alebo alergické ochorenie dýchacích ciest, môže byť hľadanie úľavy neustálym bojom. Prírodné riešenie však môže ponúknuť bromelaín. Štúdie naznačili, že protizápalové vlastnosti bromelaínu by mohli byť prospešné pre osoby s astmou, pretože pomáhajú zmierniť príznaky a zlepšiť funkciu pľúc.

Zápalové ochorenie čriev

Zápalové ochorenie čriev (IBD) vrátane ochorení, ako je kolitída, môže spôsobiť spúšť v tráviacom trakte a spôsobiť nepríjemné pocity a ťažkosti. Bromelaín sa však opäť ukazuje ako potenciálny spojenec v boji proti zápalu. Štúdie na zvieratách ukázali, že bromelaín má schopnosť znižovať zápal a podporovať hojenie slizničných vredov spôsobených IBD.

Zmiernenie bolesti po operácii

Môže perorálny bromelín skutočne zmierniť pooperačné ťažkosti, opuchy a urýchliť hojenie? Výskum naznačuje, že jeho účinnosť sa môže u jednotlivých ľudí a v rôznych telesných tkanivách líšiť. Niekoľko systematických prehľadov zaoberajúcich sa úlohou bromelaínu po operáciách tretích stoličiek poukazuje na mierne zmiernenie bolesti, avšak informácie o jeho schopnosti potlačiť opuch zostávajú nejasné.

Môže bromelaín spôsobiť vedľajšie účinky?

Pred zaradením bromelaínu do svojho jedálnička je nevyhnutné, aby ste sa o tom porozprávali so svojím lekárom. Ako každý doplnok, aj bromelaín môže viesť k miernym vedľajším účinkom, najmä pri vyšších dávkach. Tie sa u niektorých ľudí môžu prejaviť ako hnačka, nevoľnosť, vracanie alebo silnejšie menštruačné krvácanie.

Okrem toho by sa mali bromelaínu vyhýbať osoby s alergiou na ananás alebo látky so skríženou reaktivitou. Medzi tieto látky môže patriť peľ tráv, latex, zeler, fenikel, mrkva a pšenica. Alergické reakcie môžu mať rôzny rozsah od miernych ťažkostí až po závažné príznaky, preto je rozumné vyhnúť sa bromelaínu, ak patríte do tejto kategórie.

Možné interakcie s liekmi

Po prvé, pre osoby užívajúce antikoagulanciá, ako je warfarín, aspirín alebo klopidogrel, je pri zaradení bromelaínu do svojho režimu veľmi dôležité zachovať opatrnosť. Bromelaín aj tieto lieky na riedenie krvi pôsobia tak, že spomaľujú čas zrážania krvi. Ich kombinácia preto môže zvýšiť riziko výskytu modrín alebo zvýšeného krvácania

Je nevyhnutné, aby ste okamžite informovali svojho lekára, ak počas užívania oboch liekov spozorujete akékoľvek nezvyčajné krvácanie alebo tvorbu modrín.

Okrem toho si pozornosť zaslúži vplyv bromelaínu na vstrebávanie antibiotík. Pri súbežnom užívaní s antibiotikami, ako je amoxicilín alebo tetracyklín, má bromelaín potenciál ovplyvniť rýchlosť ich vstrebávania. Táto interakcia by mohla zosilniť terapeutické účinky aj vedľajšie účinky antibiotík. Pred kombináciou bromelaínu s antibiotikami je preto vhodné požiadať o radu svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Taktiež stojí za zmienku interakcia bromelaínu so sedatívnymi liekmi. Enzým môže zosilňovať účinky sedatív vrátane rôznych skupín liekov, ako sú lieky proti kŕčom, napríklad fenytoín, benzodiazepíny, napríklad alprazolam, a lieky používané na liečbu nespavosti, napríklad zolpidem. 

Kombinácia bromelaínu s týmito látkami môže viesť k zvýšenej sedácii, čo by mohlo predstavovať riziko, najmä pri činnostiach vyžadujúcich bdelosť, ako je vedenie vozidiel alebo obsluha strojov. Podobná opatrnosť by sa mala dodržiavať aj pri kombinácii bromelaínu so sedatívnymi bylinami, ako je valeriána alebo kava.

Vzhľadom na tieto možné interakcie by sa ľudia, ktorí zvažujú užívanie bromelaínu, mali prednostne poradiť so svojím lekárom. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám môže ponúknuť individuálne poradenstvo prispôsobené vašim špecifickým zdravotným potrebám a liečebnému režimu. Aktívnou diskusiou o možných interakciách a prínosoch bromelaínu môžete prijať informované rozhodnutia, ktoré podporia vašu bezpečnosť aj pohodu.

Dávkovanie bromelaínu

Ľudské telo môže bezpečne absorbovať značné množstvo bromelaínu, pričom priemerný denný príjem približne 12 gramov sa považuje za bezpečný pre väčšinu ľudí. Táto hranica dávkovania je všeobecne dobre tolerovaná a zvyčajne nevedie k nežiaducim vedľajším účinkom.

Určenie optimálnej dávky bromelaínu na dosiahnutie špecifických zdravotných účinkov však môže byť zložité. Na rozdiel od niektorých doplnkov stravy so stanoveným dávkovaním chýbajú pre bromelín univerzálne usmernenia schválené zdravotníckymi pracovníkmi. Namiesto toho sa vhodné dávkovanie môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov.

Po prvé, zdroj bromelaínu môže ovplyvniť jeho silu a účinnosť. Bromelaín sa môže získavať zo stonky aj z plodov ananásu. Zvyčajne býva bromelaín získaný zo stonky koncentrovanejší a účinnejší v porovnaní s bromelaínom získaným z plodov. V dôsledku toho môžu jednotlivci potrebovať rôzne dávky v závislosti od zdroja enzýmu.

Navyše spôsob prípravy a zloženie môžu ovplyvniť biologickú dostupnosť bromelaínu. Rôzne výživové doplnky môžu prechádzať rôznymi výrobnými procesmi, čo ovplyvňuje koncentráciu a čistotu bromelaínu v konečnom výrobku. Jeho vstrebávanie a účinnosť môžu ovplyvniť aj také faktory, ako je prítomnosť iných zložiek alebo prídavných látok v doplnku.

Aké ďalšie živiny obsahuje ananás?

Ananásy sú nielen chutnou tropickou pochúťkou, ale aj silným výživovým zdrojom. Napriek nízkemu obsahu kalórií obsahuje len jedna šálka (165 gramov) kúskov ananásu veľké množstvo základných živín. Ananásy majú len 82,5 kalórií na porciu a môžu sa pochváliť pôsobivým množstvom vitamínov a minerálov.

V jedinej šálke ananásových kúskov nájdete 0,198 g tuku, 0,891 g bielkovín a 21,6 g sacharidov. Čo však ananás skutočne odlišuje, je obsah mikroživín. Ananásy obsahujú 78,9 miligramov vitamínu C, čo predstavuje 88 % dennej hodnoty tohto dôležitého vitamínu. Navyše sú bohaté na mangán, ktorý predstavuje 109 % DD pre ženy a 66 % pre mužov. Významné množstvo obsahuje aj vitamín B6, meď, tiamín, foláty a draslík.

Ananásy sú plné antioxidantov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane tela pred oxidačným stresom. Antioxidanty sú molekuly, ktoré bojujú proti voľným radikálom, nestabilným jednotkám, ktoré sú známe tým, že spôsobujú poškodenie buniek a prispievajú k rôznym chorobám, ako sú srdcové choroby, cukrovka a rakovina.

Medzi tieto antioxidanty patria flavonoidy a fenolové zlúčeniny, ktoré sa hojne nachádzajú v ananáse. Výskum naznačuje, že tieto antioxidanty môžu mať ochranný účinok na srdce, hoci na potvrdenie týchto zistení sú potrebné ďalšie štúdie na ľuďoch.

Okrem toho ananásy obsahujú viazané antioxidanty, ktoré majú v porovnaní s voľnými antioxidantmi dlhšie trvajúce účinky. To znamená, že zaradenie ananásu do jedálnička by mohlo priniesť trvalý úžitok pre vaše celkové zdravie a pohodu.

Čo môže ananás ponúknuť vášmu zdraviu?

Ako ukázala štúdia z roku 2004, pri vekom podmienenej makulárnej degenerácii, ktorá postihuje zrak, sa môže spomaliť jej postup pri zvýšenej konzumácii ovocia. To naznačuje potenciálny prínos zaradenia ovocia, ako je ananás, do jedálnička.

Pokiaľ ide o prevenciu astmy, niektoré živiny zohrávajú kľúčovú úlohu. Beta-karotén, ktorý sa nachádza v ananáse spolu s iným ovocím a zeleninou, sa spája so znížením rizika astmy. Predbežné štúdie naznačujú, že enzým bromelaín v ananáse by mohol pomôcť zmierniť príznaky astmy.

Ďalšou oblasťou, v ktorej ananás zažiaril, je regulácia krvného tlaku. Ovocie a zelenina s vysokým obsahom draslíka, ako je ananás, môže prispieť k zníženiu hladiny krvného tlaku. Je šokujúce, že väčšina dospelých v USA nedodržiava odporúčanú dennú dávku draslíka, čo zdôrazňuje dôležitosť zaradenia týchto potravín do nášho jedálnička.

V oblasti liečby cukrovky je ananás vďaka obsahu vlákniny potenciálne prospešný. Strava s vysokým obsahom vlákniny sa spája s lepšou kontrolou hladiny glukózy v krvi pri cukrovke 1. aj 2. typu. Stredne veľký ananás poskytuje významnú časť odporúčaného denného príjmu vlákniny, preto je vhodným doplnkom stravy pre diabetikov.

Ananás nie je len o vnútornom zdraví; je prospešný aj pre trávenie. Jeho obsah vlákniny a vody podporuje pravidelnosť trávenia, zatiaľ čo bromelaín napomáha tráveniu bielkovín a znižuje zápaly v tráviacom trakte.

Pre tých, ktorí chcú zvýšiť plodnosť, môže byť výhodný ananásový profil bohatý na antioxidanty. Antioxidanty ako vitamín C a betakarotén spolu s dôležitými minerálmi ako meď, zinok a foláty, ktoré sa nachádzajú v ananáse, môžu pozitívne ovplyvniť mužskú aj ženskú plodnosť.

Zdravie srdca je ďalšou oblasťou, v ktorej sa ananás osvedčil. Obsah vlákniny, draslíka a vitamínu C prispieva k zdravej výžive srdca. Štúdie ukazujú, že vyšší príjem draslíka sa okrem iných výhod spája so zníženým rizikom srdcových ochorení a mŕtvice.

Ananás môže byť prospešný aj pre vašu pokožku. Antioxidant vitamín C, ktorý je v ananáse hojne zastúpený, pomáha bojovať proti poškodeniu pokožky spôsobenému slnkom a znečistením, redukuje vrásky a zlepšuje štruktúru pokožky. Okrem toho vitamín C zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe kolagénu, ktorý je nevyhnutný na udržanie pružnosti a pevnosti pokožky.

Zaradenie ananásu do jedálnička môže priniesť nespočetné množstvo zdravotných výhod, od zlepšenia zraku a prevencie astmy až po zdravie srdca a žiarivú pokožku. Prečo si teda nedopriať toto chutné tropické ovocie a nevyužiť jeho početné výživové výhody?

Norbert Skoupa
Autor článkov

Mojou najväčšou vášňou je písanie, knihy, šport a hľadanie hraníc, čoho sú ľudské telo a myseľ schopné. V minulosti som viac ako…