Oznámenie o stiahnutí produktu Red Rice Yeast z trhu

Oznámenie o stiahnutí produktu Red Rice Yeast z trhu

Dňa 17.1.2024 sme z našej ponuky odstránili produkt "Red Yeast Rice - červená fermentovaná ryža" v jeho pôvodnom zložení z dôvodu, že odporúčané dávkovanie uvedené na etikete tohto produktu a na jeho produktovej stránke sme uvádzali dávkovanie v rozpore s nariadeniami Komisie (EÚ) č. 2022/860 a to tak, že sme uvádzali dennú dávku 7,5mg monakolínu, pričom spomínané nariadenie dovoľuje predaj doplnkov výživy s obsahom monakolínu s maximálnym obsahom do 3mg v dennej dávke.

Zároveň sme na etikete spomínaného produktu a takisto aj na jeho produktovej stránke neuvádzali povinné upozornenia vyplývajúce z nariadenia Komisie (EÚ) č. 2022/860, konkrétne:

- Nesmie sa konzumovať denné množstvo 3 mg alebo viac monakolínov z červenej fermentovanej ryže.

- Výrobok by nemali konzumovať tehotné a dojčiace ženy, deti mladší ako 18 rokov a dospelí vo veku nad 70 rokov. 

- Ak máte zdravotné problémy, poraďte sa ohľadom konzumácia tohto výrobku s lekárom.

- Výrobok by ste nemali konzumovať, ak užívate lieky na zníženie hladiny cholesterolu.

- Výrobok by ste nemali konzumovať, ak už konzumujete iné výrobky, ktoré obsahujú červenú fermentovanú ryžu.

V prípade, že ste si v našom internetovom obchode www.namaximum.sk zakúpili produkt "Red Rice Yeast - červená fermentovaná ryža" pred 17.1.2024, konraktujte nás emailom na info@namaximum.sk a my Vám na naše náklady zabezpečíme stiahnutie daného produktu a vrátenie peňazí.

Postup pre vrátenie tovaru:

Oznámenie o vrátení tovaru nám pošlite vopred emailom na emailovú adresu info@namaximum.sk a následne bude zabezpečené vyzdvihnutie stiahnutého produktu na naše nákaldy. Zároveň nám pošlite svoje číslo účtu, kde vám vrátime peniaze za vrátený produkt.

Vyjadrenie SZPI:

Tým, že kontrolovaná osoba uviedla na trh doplnok stravy Red Yeast Rice obsahujúci 7,5 mg monakolinu K v dennej dávke (oproti povolenému dennému množstvu 3 mg), na obale ktorého navyše neboli uvedené všetky údaje podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 860, porušila ustanovenie § 3 ods. 1 písm. q) bod 3 zákona 110/1997 Zb. o potravinách a tabakových výrobkoch, keď bezodkladne nevyradila potravinu, ktorá nebola označená podľa požiadaviek prílohy III časti B nariadenia (ES) č. 1925/2006, v nadväznosti na článok 8 ods. tohto nariadenia. Súčasne tým, že kontrolovaná osoba ponúkala na predaj doplnok stravy Red Yeast Rice obsahujúci 7,5 mg monakolinu K v dennej dávke prostredníctvom webových stránok www.namaximum.cz, pričom v rámci tejto ponuky neboli uvedené všetky údaje podľa nariadenia Komisie (EÚ ) č. 2022/860, neuviedla pri ponúkaní potravín komunikačnými prostriedkami na diaľku povinné údaje podľa požiadaviek prílohy III časti B nariadenia (ES) č. 1925/2006, v nadväznosti na článok 8 ods. 1 tohto nariadenia, a porušila tak ustanovenia článku 14 ods.1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.